جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ آسیه اسماعیلی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 195-212

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.16976.1138

چکیده
  امروزه فعالیت گردشگری به­عنوان یکی از پر ­درآمدترین فعالیت­های جهانی دارای ارزش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که می­تواند نقش مهمی در جهت توانمند­سازی توسعه منطقه محروم به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه اولویت‌بندی مناطق گردشگری در سطح استان کردستان به منظور معرفی در جهت سرمایه‌گذاری است تا بتواند زمینه مناسبی ...  بیشتر

شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP

مصطفی تیموری؛ حسن ریحانی همدانی؛ محمد هادی حاجیان؛ محمود تیموری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 47-61

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8586

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی از طریق پرسش‌نامه‌ گردآوری شده  است، جامعة آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه‌های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن‌ها ...  بیشتر