بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362

محمد مولایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8585

چکیده
  یکی از شاخص‌های رفاه اقتصادی خانوارها، چگونگی ترکیب کالاهای مصرفی آن‌هاست. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که آیا ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها‌ی روستایی ایران طی سال‌های 91-1374 نسبت به دورة زمانی 73-1362 بهبودیافته یا بدتر شده است؟ به این منظور، با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران در خصوص سهم هزینة شش گروه از کالاهای خوراکی ...  بیشتر