اقتصاد کشاورزی
شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعه سرا

زهرا بهره مند پاسکه؛ محمد کاوسی کلاشمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.241518.1861

چکیده
  یکی از معضلات اساسی در کشاورزی استان گیلان، تغییر کاربری اراضی است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان سالیانه بخشی از اراضی حاصلخیز را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای بلگور می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای ...  بیشتر

توسعه روستایی
بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب

حمداله سجاسی قیداری؛ سیدرضا حسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 159-179

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.202560.1819

چکیده
  روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظیمی از منابع کشور، می‌توانند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که این امر نیازمند برطرف‌سازی چالش‌های پیش رو است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبارجنوب و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نوع نمونه‌گیری در ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره

ژیلا مرادی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 311-327

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.97696.1676

چکیده
  بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، اما در عین حال با تنگناهای عمده‌ای روبرو است. از این‌رو هدف از این تحقیق، شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره بود. جامعه آماری تحقیق،2800 نفر از کشاورزان 27 روستای دهستان قراتوره بودند که از جامعه آماری مذکور تعداد 338 کشاورز با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران)

محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ اسماعیل ایزد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-83

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6000

چکیده
  توسعةگردشگری در مناطق روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعة روستایی به شمار می‌رود. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل آثار گردشگری روستایی در توسعة یکی از  گردشگاه‌های روستایی (دهستان کسلیان) استان مازندران و به روش پیمایشی انجام‌گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که از طریق فرمول کوکران تعداد آن 190 ...  بیشتر