اقتصاد کشاورزی
برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صابر خداوردیزاده؛ داود بهبودی؛ محمد خداوردیزاده؛ مریم صارمی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.10453

چکیده
  افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سال‌های اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از مکان‌های فرهنگی و تاریخی شده است. آرامگاه شمس تبریزی شهر خوی در استان آذربایجان غربی به‌ دلیل دارا بودن ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، یکی از مناطق تاریخی و گردشگری مهم استان و کشور می‌باشد. لذا مطالعه ارزش تفرجی آرامگاه مذکور می‌تواند در رفع کمبودهای ...  بیشتر