ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.49281.1520

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینه از طرف دولت‌ها برای توسعه روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری روستایی و حمایت آن‌ها از توسعه گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در منطقه درودزن شهرستان مرودشت پرداخته که در سال 1394 صورت گرفته است. ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 267-285

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38658

چکیده
  بهبود نگرش گلخانه‌داران، به‌عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران به کشاورزی پایدار در استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی

رقیه یوسفی حاجیوند؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ لیلا رمضانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.10454

چکیده
  تالاب شادگان، به‌عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر، تنوع زیستی کشاورزی بی‌نظیری در حوزه‌ی خود دارد که علاوه بر زراعت و دامداری، ماهیگیری، شکار پرنده، نی‌بری و برداشت علوفه نیز منافعی هستند که نصیب حاشیه‌نشینان آن می‌گردد. اما این بهره‌برداری‌ها، تهدیدهای زیادی برای حیات تالاب به‌همراه داشته است. لذا لزوم ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک

مرضیه موسوی؛ بهمن خسروی پور؛ علی سرخی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9687

چکیده
  اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم‌گیری افراد نسبت به هر پدیده‌ای تحت تأثیر نگرش آن‌هامی‌باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزی‌کاراننسبت ...  بیشتر