ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی ساختار عاملی چالش‌ها و راهکارهای توسعه کشت کلزا (مورد مطالعه: استان البرز)

آیدا شهریاری؛ همایون فرهادیان؛ مریم محمودی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.276316.1922

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی مهمترین چالش‌های کشت کلزا و همچنین ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کشت این محصول در نواحی روستایی استان البرز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی می‌باشد. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بوده و طی دو مرحله در سال 1397 اجرا شد. در مرحله اول مهمترین چالش‌ها و راهکارهای توسعه کشت کلزا در استان از طریق ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی ارتباط بین سطح کشت و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در دهستان‌های بخش کدکن تربت‌ حیدریه

عباس عباسیان؛ محبوبه ناصری؛ محمد رضا عباسپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.219469.1836

چکیده
  در سال‌های اخیر توسعه کشت کلزا به دلیل خصوصیات مطلوب و نیاز به خودکفایی روغن مورد توجه سیاست‌گزاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و تحلیل کشت و عملکرد کلزا در بخش کدکن تربت‌حیدریه انجام شد. بدین منظور داده‌های سطوح برداشت، تعداد بهره‌برداران و عملکرد‌های کلزا طی چهار سال از سال زراعی 1395-1394 تا 1398-1397 مورد ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
اندازه‌گیری بهره‌وری تولید سویا (Glycine max) در شهرستان گرگان

زهرا گلزاری؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامتزاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 463-474

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.214830.1830

چکیده
  بخش کشاورزی ایران، علیرغم وجود پتانسیل­های فراوان، نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل آن، کم بودن میزان بهره­وری در این بخش است. هدف از این مطالعه، اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل تولید و نیز، بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع سویای شهرستان گرگان به­عنوان یکی از مناطق اصلی تولید سویا در کشور است. بدین ...  بیشتر