بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9614

چکیده
  امکانات قابل‌توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی بخش زیادی از جمعیت کشور در این بخش و سهم مهم آن در صادرات غیرنفتی، توجه خاص به تدوین سیاست‌های اقتصادی بخش کشاورزی را می‌طلبد. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه‌حل‌های رفع مشکل مالی کشاورزان اعطای اعتبارات است. در این مطالعه، اثر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی خسروی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8584

چکیده
  این مطالعه به برآورد ارزش اقتصادی آب در سال‌های زراعی 91-1390 با استفاده از روش پارامتری برآورد تابع تولید می‌پردازد. اطلاعات لازم به کمک تکمیل پرسش‌نامه از 208 نفر از کشاورزان و صاحبان مزرعه در استان‌های کردستان و همدان که بر اساس روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای خوشه‌ای و تعیین حجم نمونه کوکران مشخص‌شده بود، جمع‌آوری شده است. برای انتخاب ...  بیشتر