جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل شبکه‌ای جریان‌های فضایی حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی دهستان زبرخان (شهرستان نیشابور)

نسیبه حسینی؛ وحید ریاحی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.163570.1766

چکیده
  روابط و تعاملات گوناگون و پیوسته‌ای میان شهر و روستا وجود دارد. از این‌رو نمی‌توان مناطق روستایی و شهری را در مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها به صورت جداگانه و منفک مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق شناسایی جریانات فضایی درونی و بیرونی سکونتگاه‌های روستایی و شناسایی نقش و اثرگذاری جریانات فضایی بر شکل‌گیری و تحول سازمان ...  بیشتر

تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)

وحید ریاحی؛ فرح فتحی زاده

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.133437.1737

چکیده
  روستاهای الحاقی به کلانشهرها با آلودگی زیست‌محیطی متعددی مواجه‌اند. یکی از شایع‌ترین این آلودگی‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار است آلودگی‌های مربوط به خاک، زباله و ... می‌باشد. بر این اساس مقاله حاضر به تحلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی روستاهای الحاقی شهر مشهد می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم)

وحید ریاحی؛ صدیقه کرمی نسب؛ مقصود بیات

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 173-196

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.80666.1642

چکیده
       سکونت­گاه­های انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای فضاساز، همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای درونی و بیرونی مختلف در حال تغییر و تحول بوده­اند. در این میان سکونت­گاه­های روستایی، به­عنوان جزئی از نظام­های جغرافیایی، که خود متشکل از اجزای مرتبط به یک دیگرند، متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی– فضایی، نحوه تعامل ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه‌‌های روستایی در شهرستان خرمدره

وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ آذر نوری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38655

چکیده
    پایداری محیطی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نگرشی سیستمی، می‌تواند با تحقق بخشی به توسعه‌ای پایدار، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در نواحی روستایی معنا شود. دستیابی به‌ چنین هدفی، نیازمند توجه به عناصر و عوامل اثرگذار در قالب مجموعه‌ی شاخص‌های پایداری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل عوامل پایداری سکونتگاه‌های ...  بیشتر