ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی

رقیه یوسفی حاجیوند؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ لیلا رمضانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.10454

چکیده
  تالاب شادگان، به‌عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر، تنوع زیستی کشاورزی بی‌نظیری در حوزه‌ی خود دارد که علاوه بر زراعت و دامداری، ماهیگیری، شکار پرنده، نی‌بری و برداشت علوفه نیز منافعی هستند که نصیب حاشیه‌نشینان آن می‌گردد. اما این بهره‌برداری‌ها، تهدیدهای زیادی برای حیات تالاب به‌همراه داشته است. لذا لزوم ...  بیشتر