ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان چرام)

مهدی نوری پور؛ مجید صداقتی؛ محبوبه آسیمه

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266614.1909

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی شهرستان چرام واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. جامعه‌ی آماری پژوهش 2528 تن از کشاورزان بخش مرکزی شهرستان چرام بودند. رویکرد حاکم در این مطالعه تلفیقی (کیفی ‌ـ کمی) بود. در بخش کیفی ابتدا داده‌ها از طریق انجام مصاحبه‌ی عمیق با کشاورزان مطلع گردآوری ...  بیشتر

تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT)

فاطمه باباذکری؛ مهدی نوری پور؛ زینب شریفی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-73

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.164844.1768

چکیده
  امروزه جایگاه تولید گیاهان دارویی در سلامت جامعه و ارزش گیاهان دارویی و معطر بر کسی پوشیده نیست. محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر این‌که نقش خاصی در اقتصاد داخلی دارند، می‌توانند تأثیر به‌سزایی در صادرات غیر نفتی نیز داشته باشند. بیان این نکته حائز اهمیت است که استان کهگیلویه و بویر احمد دارای آب و هوای مناسب ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد

مهدی نوری پور؛ الهام درخشان؛ زینب شریفی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 427-440

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.134843.1739

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1180 خانوار روستایی از دو گروه روستاهای غیرگردشگرپذیر و گردشگرپذیر بوده است که با توجه به جدول نمونه­گیری کرجسی و مورگان 298 خانوار روستایی به عنوان نمونه تعیین شد. نمونه­ها با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.49281.1520

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینه از طرف دولت‌ها برای توسعه روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری روستایی و حمایت آن‌ها از توسعه گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در منطقه درودزن شهرستان مرودشت پرداخته که در سال 1394 صورت گرفته است. ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر

مهدی نوری پور؛ مرتضی نوری؛ آیت اله کرمی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 6-6

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13608

چکیده
  اهمیت آب به‌عنوان مایه‌ی حیات و شرط لازم در شکل‌گیری و بقای اجتماعات روستایی در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و نیز به‌عنوان محرک اصلی و محور توسعه‌ی کشاورزی، لزوم مدیریت مصرف شایسته و کارآمد آن را ضروری‌تر می‌سازد. از این‌رو، حضور مسئولانه و فعال بهره‌برداران در مدیریت سامانه‌های آبیاری بر مبنای اصول و مبانی رهیافت مدیریت ...  بیشتر