جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب

حسن افراخته؛ حمید جلالیان؛ آرزو انوری؛ ایوب منوچهری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 415-441

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.29632.1379

چکیده
  سکونت‌گاه‎های روستایی همواره در گذر زمان دچار تغییر و تحولات از ابعاد گوناگون هستند، این تحولات می‎تواند قابلیت‎های زیست‎پذیری و کیفیت زندگی این سکونت‌گاه‎ها را ارتقاء بخشد. در دهه‏های اخیر یکی از تحولاتی که روستاهای پیراشهری با آن روبرو بوده‎اند این است که با گسترش فیزیکی شهرها در شهر ادغام شده‌اند. این ادغام باعث ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد

حسن افراخته؛ سید امیر توفیقیان اصل

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38652

چکیده
  شناسایی ساختار سطوح توسعه‌یافتگی نواحی و توان‌های محیطی آن‌ها به منظور توزیع فضایی عادلانه منابع و خدمات در پهنه ملی و ناحیه‌ای در راستای توسعه یکپارچه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش تعیین سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد می‌باشد. به این منظور، با استفاده از 55 متغیر در قالب هفت شاخص ...  بیشتر