ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه سالاری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 509-524

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.48837.1516

چکیده
  پسته از محصولات ارزشمند صادراتی ایران می‌باشد که در چند سال اخیر به علت آلوده بودن به سم آفلاتوکسین صادرات آن با مشکل مواجه شده است. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار پسته‌کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین در پسته، هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت  پسته‌کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقاد ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار

معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ فاطمه طاهری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 317-334

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.36638.1455

چکیده
  در سال‌های اخیر به سبب محدودیت روزافزون منابع آب شیرین، امکان کاربرد منابع جایگزین به ویژه آب‌های شور به طور جدی مطرح شده و یکی از گزینه‌های پیش رو برای تدوام و ثبات فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. این در حالی است که پایداری بلندمدت آبیاری با آب‌شور به مدیریت آن بستگی دارد و مدیریت بهینه نیز منوط به شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن است. ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر

فاطمه رحیمی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت بورتن

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38659

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی نیت و رفتار حفاظت از آب توسط کشاورزان در شهرستان الشتر از طریق مبنا قرار دادن سرمایه اجتماعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کشاورزان شهرستان الشتر به تعداد 6000 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای 360 نفری از آنان برای تحقیق انتخاب ...  بیشتر