جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ رفعت سلیمانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 435-446

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15058

چکیده
  تبیین و شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی، یکی از مباحث مهم برنامه‌ریزی روستایی و منطقه‌ای محسوب می‌شود که نقش ارزنده‌ای در افزایش اشتغال، درآمد، بهره‌وری و بهبود معیشت روستائیان کشور ایفا می‌کند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر ...  بیشتر