توسعه روستایی
بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسان‌رضوی

ملیحه شیبانی؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 239-252

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.242180.1862

چکیده
  با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها با استفاده از برآورد کشش مخارج، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا در این مطالعه از داده­های خام مرکز آمار ایران در دو سال متوالی 1396 و 1397 جهت تجزیه و تحلیل رفتار مصرف موادغذایی خانوارهای ...  بیشتر

توسعه روستایی
تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.240699.1859

چکیده
  مقیاس معادل شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت است. مقیاس معادل بیان می‌کند که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر یک خانوار مرجع _خانوار با دو بچه_ دست یابد. از آنجا که خط فقر در سال 1397 در خراسان رضوی رو به رشد بوده است و همچنین خط فقر در نقاط مختلف ایران دارای تفاوت ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 259-270

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.15041

چکیده
  با توجه به اهمیت مدیریت واحد های زراعی، اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر الگوی کشت همراه با الویت‌بندی اهداف واحدهای کشاورزی اهمیت می یابد و انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران (هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مهم و ضروری به نظر می رسد. لذا، در این مطالعه به تعیین الگوی ...  بیشتر