دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-136 
6. تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت

صفحه 85-97

مینا صادق‌زاده؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمدحسین انصاری