دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1397 
4. تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی

صفحه 197-215

پریوش مرادی؛ عنایت عباسی؛ مجیدرضا خداوردیان


6. امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی

صفحه 223-265

احسان تقی زاده طوسی؛ محمد راستی؛ علی غلام ولوجردی؛ مالک امیدی