دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1394، صفحه 1-130 

علمی پژوهشی

برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 1-15

10.22048/rdsj.2015.10453

صابر خداوردیزاده؛ داود بهبودی؛ محمد خداوردیزاده؛ مریم صارمی