دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

امکانسنجی اثرگذاری نوغانداری بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان نطنز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22048/rdsj.2022.294158.1959

محمد ابراهیم محمدی مسعودی؛ حسن افراخته؛ حمید جلالیان


بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22048/rdsj.2021.286953.1946

فاطمه رستگاری پور؛ بهاره رضازاده


شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.22048/rdsj.2021.279586.1928

خدیجه بوزرجمهری؛ حسن گیاهی؛ علی اکبر عنابستانی؛ مهدی کرمانی


محیط جغرافیایی و توسعه فضایی روستاشهر شهمیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22048/rdsj.2021.269507.1910

سعید کامیابی


بررسی جریان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مزارع دیم نخود (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22048/rdsj.2021.298154.1968

مهدی بابائیان؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی جواهری؛ مصطفی جعفریان


مدل سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه ی کشاورزی پایدار مناطق روستایی استان‌های همدان و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22048/rdsj.2022.319378.1991

مراد کیخسروی؛ سحر ده یوری؛ سیدمهدی میردامادی


تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی بین محصولات منتخب مناطق روستایی سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22048/rdsj.2022.323673.1994

زهرا غفاری مقدم؛ ابراهیم مرادی؛ محمود هاشمی تبار؛ علی سردار شهرکی


بررسی علل بروز تضاد در مدیریت منابع‌طبیعی از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان در مناطق روستایی جنوب استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22048/rdsj.2022.292183.1954

محسن ملکی؛ معصومه سادات حسینی نسب؛ محمد باقر مروتی


تحلیل عوامل موثر بر ظرفیت سازی روستائیان جهت کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22048/rdsj.2022.289553.1950

زهرا آربونی؛ بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی؛ جمشید عینالی؛ حسین فراهانی