دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. عوامل موثر در عملکرد خدمات دفاتر ICT در راستای هوشمندسازی روستاها ( مطالعه موردی:روستاهای شهرستان طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

فرحناز اکبراقلی؛ مجسن قاسمی


2. مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

وکیل حیدری ساربان


3. تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی (موردمطالعه: دشت مغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

یوسف حجازی؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی


4. تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ سید علی دریجانی


5. شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعه سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

زهرا بهره مند پاسکه؛ محمد کاوسی کلاشمی