دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

وکیل حیدری ساربان؛ ارسطو یای حصار


2. بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

مسعود علی پناه؛ فائزه قراری


3. بررسی ارتباط بین سطح کشت و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در دهستان‌های بخش کدکن تربت‌ حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

عباس عباسیان؛ محبوبه ناصری؛ محمد رضا عباسپور


4. دهکده‏زیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

فاطمه گنج بخش؛ مهدی کلاهی


5. تحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی


6. عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بر تداوم کشت توتون در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

عبدالحلیم کر؛ حمید بلالی؛ محمدشریف شریفزاده