موضوعات = توسعه روستایی
بررسی جریان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مزارع دیم نخود (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22048/rdsj.2021.298154.1968

مهدی بابائیان؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی جواهری؛ مصطفی جعفریان


مدل سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه ی کشاورزی پایدار مناطق روستایی استان‌های همدان و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22048/rdsj.2022.319378.1991

مراد کیخسروی؛ سحر ده یوری؛ سیدمهدی میردامادی


تدوین مدل مفهومی زیست‌پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی‌

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22048/rdsj.2022.293481.1957

چمران موسوی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی


بررسی کشت گیاهان دانه روغنی در توسعه پایدار مناطق روستایی حوزه سیستان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 473-485

10.22048/rdsj.2022.315157.1988

ابوالفضل توسلی؛ سید محمد رضا سید حسینی؛ علیرضا آبده


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399

10.22048/rdsj.2021.260574.1894

سعید عبدالمنافی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ مسلم مکرمی


محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 302-322

10.22048/rdsj.2021.266488.1908

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی


تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 141-156

10.22048/rdsj.2020.240699.1859

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی