موضوعات = توسعه روستایی
بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-84

10.22048/rdsj.2020.207485.1825

مسعود علی پناه؛ فائزه قراری


دهکده‏زیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 85-101

10.22048/rdsj.2020.222967.1840

فاطمه گنج بخش؛ مهدی کلاهی


بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 159-179

10.22048/rdsj.2020.202560.1819

حمداله سجاسی قیداری؛ سیدرضا حسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری