اقتصاد کشاورزی
راهبردهای مطلوب بازاریابی تنباکو با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ مهدی معصومی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 397-413

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2021.270497.1913

چکیده
  مهمترین کار بعد از تولید هر محصول، رساندن آن محصول به دست مصرف کننده است، دهستان بقمچ در شهرستان چناران به دلایل مختلف تاریخی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی در زمینه کشت تنباکو، قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی محسوب می شود؛ اما در زمینه بازاریابی محصولات (چوب و برگ تنباکو) با مشکلات متعددی دست به گریبان است. از این رو مطالعه حاضر در ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی

اعظم نجاتیان پور؛ عبدالکریم اسماعیلی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 335-353

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2017.32294.1432

چکیده
  با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است، لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است. صنایع تبدیلی با به کارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده ...  بیشتر