کلیدواژه‌ها = صادرات محصولات صنایع غذایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 335-353

اعظم نجاتیان پور؛ عبدالکریم اسماعیلی