کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 122-135

10.22048/rdsj.2017.46671.1504

شجاع موسی پور؛ محمود احمدپور؛ احمد علی کیخا؛ محمدرضا ساسولی؛ ولی‌الله سارانی


برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-15

10.22048/rdsj.2015.10453

صابر خداوردیزاده؛ داود بهبودی؛ محمد خداوردیزاده؛ مریم صارمی