کلیدواژه‌ها = تحلیل SWOT
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 487-500

10.22048/rdsj.2021.300318.1972

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی


2. تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-215

10.22048/rdsj.2018.87296.1657

پریوش مرادی؛ عنایت عباسی؛ مجیدرضا خداوردیان