تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز)

افسانه احمدی؛ حسن لنگرودی؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 3-19

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2019.140559.1747

چکیده
  رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینۀ توسعه روستایی است که در سال‌های اخیر به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت پایداری معیشت روستاییان در شهرستان سقز می‌باشد. برای مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 5 گروه جمعیّتی تقسیم شدند و سپس بر اساس فراوانی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی

فاطمه اسحاقی میلاسی؛ بیت الله محمودی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 217-232

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2018.98567.1677

چکیده
  در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناخت دقیق و کامل عوامل مؤثر بر فرآیند شکل­گیری و توسعه مناطق روستایی ضرورت دارد. در این راستا شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص­های پایداری معیشت روستایی می­تواند راهگشا باشد. در این مطالعه سعی بر آن شد از طریق بررسی منابع کتابخانه­ای و سوابق مطالعاتی موجود معیارها و شاخص­های معیشت پایدار ...  بیشتر