نویسنده = حامد اسکندری دامنه
امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 287-298

10.22048/rdsj.2016.13609

حامد اسکندری دامنه؛ حسین نوروزی؛ حسن خسروی؛ حامد رفیعی؛ عمران طاهری ریکنده