نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی مطالعه‌ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 187-199

بهروز محمدی یگانه؛ منیژه احمدی؛ مهدی چراغی؛ مینا سلطانی