نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان چرام)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 171-186

مهدی نوری پور؛ مجید صداقتی؛ محبوبه آسیمه