نویسنده = مهرابی بشرآبادی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-11

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


2. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-32

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی خسروی