نویسنده = عباسیان، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین سطح کشت و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در دهستان‌های بخش کدکن تربت‌ حیدریه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

عباس عباسیان؛ محبوبه ناصری؛ محمد رضا عباسپور