نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-56

طاهره چرخ تابیان؛ موسی اعظمی؛ کریم نادری مهدیی