نویسنده = خسروی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-32

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی خسروی