نویسنده = کرامتزاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری بهره‌وری تولید سویا (Glycine max) در شهرستان گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 463-474

زهرا گلزاری؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامتزاده