نویسنده = فاطمه رستگاری پور
بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22048/rdsj.2021.286953.1946

فاطمه رستگاری پور؛ بهاره رضازاده


بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی و شهری

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 447-459

10.22048/rdsj.2021.244091.1869

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی؛ عزیزالله اربابی