نویسنده = زارعی، نسیبه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 401-414

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی؛ حمیدرضا میرزائی خلیل آبادی


2. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-32

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی خسروی