نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نیلوفر صوفی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


2. بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 349-370

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی