نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-99

فرزانه کلاتی مقدم؛ تکتم محتشمی؛ بهادر بذرافشان مقدم